Imaiskola

Imaiskola

Szeretettel várunk titeket erre az ima alkalmunkra is!
Szerzetesi zarándoklat

Szerzetesi zarándoklat

Április 12-én gyalog zarándokoltunk Szécsényből Szentkútra, 13-án Szentkúton szerzetesi találkozón vettünk részt.
Nagycsütörtök

Nagycsütörtök

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg (részlet) Én is világot hódítani jöttem, S magamat meg nem hódíthatom, Csak ostromolhatom nehéz kövekkel. Vagy ámíthatom...
Rendi képzés

Rendi képzés

Márciús 9-én délelőtt közösségi képzésen vettünk részt Esztergomba, ahol Tapolyai Emőke klinikai és pasztorálpszichológus tartott nekünk előadást az Istenben megélt...
Csíszér László koncert Esztergomban

Csíszér László koncert Esztergomban

Márciús 8-án este dicsőítő, közbenjáró imaesten vettünk részt a ferences templomban. Közösen dicsőítettük az Urat. A jelenlévők közül sokan kértek...
Ferences képzés

Ferences képzés

Márciús 2-án a ferences világi rend által szervezett képzésen vettünk részt Piliscsabán a képzési napunk keretében. Varga Kapisztrán atya beszélt...
Közösségi lelkinap és keresztút

Közösségi lelkinap és keresztút

Márciús 1-én közösségünk lelkinapot tartott Esztergomban. Kelemen atya tartott tanítást számunkra a Stigmatizáció és sebzettségünk témában. Délután a szeretet kersztútját...
Hivatásnap

Hivatásnap

Február 17-én hivatásnapot tartottunk Pasaréten a hivatását kereső fiataloknak.
Kiút sebzettségeinkből

Kiút sebzettségeinkből

Csíszér László koncert

Csíszér László koncert