Lelkiségünk alapja Assisi Szent Ferenc és az ő életformája

Szent Ferenc atyánk 1182-ben született Assisiben egy gazdag kereskedő család sarjaként. Könnyelmű ifjúkor után, lemondva atyai örökségéről egész szívvel Istenhez tért.

Felismerte, hogy úgy nyerheti el Isten gazdagságát, ha egészen szegénnyé lesz. Átölelve a szegénységet evangéliumi életet élt, minden teremtménynek Isten szeretetét hirdetve. Életformájához hamarosan társakat adott neki az Úr, és 1223-ban Honoriusz pápa jóváhagyta az általa írt Regulát. 1224-ben La Verna hegyén hosszantartó imádság és böjt után Krisztus kínszenvedésének jegyeiben, a stigmákban részesült.

Isten szeretete, valamint testi-lelki szenvedései felemésztették életerejét és 1226. okt. 3-án átköltözött az örök atyai házba.

„Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet,
biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”  (Szent Ferenc)

San Damiano templomában „a keresztre feszített Krisztus képe, amire még nem volt példa, festett ajkaival beszélni kezdett, és nevén szólítva magához intette őt: „Ferenc – mondotta –, menj és állítsd helyre hajlékomat, mert mint látod, romokban hever!…” Ferenc rögtön késznek érezte magát az engedelmességre, és serényen hozzálátott a parancs teljesítéséhez.” (Celanói Tamás)

És életét a Keresztre feszítettel eljegyezve, a világ helyett Krisztusnak adta.

 

 

A Ferences Család 

Szent Ferencnek már életében sok követője volt, így alakult ki a Ferences Család, melynek három nagy ága van:

  • Első rend – Ferences férfi rend
  • Második rend – Klarissza Nővérek – szemlélődő nővérek közössége
  • Harmadik rend
    1. Szabályozott Harmadik Rend – kolostorban élő apostoli tevékenységet végző közösségek
    2. Világi Rend – világban élő családosok közössége

 

 

A Ferences Szegénygondozó Nővérek Kongregációja a Szabályozott Harmadik Rendhez tartozó, egyházmegyei jogú, magyar alapítású szerzetesközösség.

FCS_fa-uj