Jelenleg 15 főből áll a közösség, amiből 13-an élünk kis közösségekben a 3 rendházunkban (Esztergom, Szécsény, Siófok) Minden ház egyéni kis közösséget alkot, de természetesen sok rendi programunk van, ahol az egész közösség részt vesz. Negyedévente tartunk közösségi lelkinapot, évente egy nagy közösségi kirándulást, és több kisebb kirándulást. Együtt veszünk részt rendi ünnepeinken, és évek óta együtt szilveszterezünk.

„Nem kölcsönös választás, hanem az Úr választása alapján vagyunk együtt a közösségben. A rendtársunkra úgy tekintünk, mint testvérünkre, Isten gyermekére, önálló személyre, Isten képmására.

A testvéri közösség az a kitüntetett hely, ahol az evangéliumot életre váltják és hirdetik, mert ott hallja az evangéliumot minden nővér és tőle kapja az evangelizáció küldetését. Küldetésünk először a mellettünk élő testvérünkhöz szól. Testvéri életünk jel az Egyházban, jele annak, hogy a keresztény testvéri élet lehetséges, amennyiben Krisztus szeretetet gyűjt egybe minket.” (Direktórium)

Hivatásunkat szeretni azt jelenti, hogy szeretjük az Egyházat, szeretjük intézményünket és a közösséget tekintjük igazi családunknak. Hivatásunk szerint szeretni azt jelenti, hogy minden emberi kapcsolatban Isten szeretetének áttetsző jele akarunk lenni.” (Testvéri élet közösségben 37.)

„Isten közösségi életre hívott meg bennünket. A szerzetesnővér jel: ha nem is mond semmit, akkor is közvetít valamit. Valakit. Törekedjünk arra, hogy egyéni és közösségi életünkből tükröződjék Isten szeretete, Hozzá vigyük közelebb az embereket. Amit teszünk és ahogy tesszük, azért felelősek vagyunk- amit elmulasztunk, pedig megtehetnénk, azért is rajtunk a felelősség- , a közösséget és az Egyházat képviseljük.

Krisztus jegyesei vagyunk. Krisztus szavai szerint törekedjünk úgy élni, hogy lássák jó tetteinket és dicsőítsék Mennyei Atyánkat.” (Direktórium)

A testvérek és nővérek Isten szerelméért szeressék egymást.” (Regula VII/23.)