3170 Szécsény
Haynald L. u. 12.
Tel.: 32/ 370-639 
E-mail: ferences.betania@gmail.com

Nővérközösség tagjai:

M. Klarissza, házfelelős
M. Ágnes
M. Lúcia
M. Margit
M. Krisztina, novícia

Hogy kerültünk ide?

Szécsény városában már az 1930-as években is jelen voltak a Ferences Szegénygondozó Nővérek, szeretetházat működtettek és a környék szegényeit látogatták. Rendházunkat 1950-ben államosították, majd negyven év kihagyás után 1991-ben térhettek vissza nővéreink Szécsénybe. A szociális bérlakásokként használt ingatlan felújítása után a nővérek újrakezdték közösségi életüket és megnyitotta kapuit a Ferences Betánia Idősek Otthona és Testvéri Közössége, melyben 12 idős, beteg ember kapott helyet és szerető ellátást a nővérektől és civil munkatársaiktól. Az otthon már a kezdetektől szűknek bizonyult, így hosszas keresés és mintegy 5 évnyi munka után a Betánia Otthon átköltözött a Haynald L. u. 7-es szám alatti felújított épületbe. Itt már jobb körülmények között 30 lakót tudunk fogadni.

Magyar Assisi

Szécsény városa nem csak arról nevezetes, hogy II. Rákóczi Ferenc itt tartotta az országgyűlést, hanem arról is, hogy Magyarországon egyedülálló módon egy utcában megtalálható a ferences család mindhárom ága. Nagy ajándék számunkra hogy ferences testvéreink és klarissza nővéreink szomszédságában élhetünk és szolgálhatjuk a szegényeket. A ferences családban tapasztalható testvéri szeretet itt kézzelfoghatóan is megtapasztalható számunkra, aminek a közös ünnepek, és a mindennapi testvéri kapcsolatok adnak sajátos színt.

Szolgálataink

Mindennapjaink meghatározó szolgálati területe a Ferences Betánia Otthon, ahol nem csak a fenntartói, hanem az intézményvezetői, a foglalkoztatói-mentálhigiénés és gondozói feladatokat is ellátunk. Ezen kívül aktívan részt veszünk a plébánia életében, a szomszédos Rimócon a cigánypasztoráció szolgálatában, a váci egyházmegyei cigánypasztorációs munka szervezésében. Igyekszünk felkeresni, és aktívan segíteni a városban élő idős, szegény, vagy beteg embereket.
Miután rendházunk felújítása 2019-ben befejeződött, vendégszobáinkban örömmel adunk helyet hozzánk érkező elcsendesedni vágyó, vagy éppen szolgálatunkba önkéntesként bekapcsolódó embereknek.

Életünk

Szent Ferenc atyánk arra tanított minket, hogy Isten elsősorban az Oltáriszentségben és a körülöttünk élő szegény emberekben fordítja felénk Arcát, ezért életünknek ez a két tengelye határozza meg mindennapjainkat, ami az imádság és a szegénygondozás ritmusára épül. Ugyanakkor megtapasztaljuk, hogy Isten a testvéri együttlét, az ünneplés, a játék, és a csend pillanataiban is meglátogat minket. Ő teszi gazdaggá életünket a szeretetben és erőt ad a mindennapok küzdelmeiben. Mintegy refrénként tapasztaljuk napról napra:

„Az Istenszeretőknek MINDEN a javukra válik!”

„Ti keressétek előbb Isten Országát és az ő igazságát és MINDEN egyéb megadatik néktek!”